Energielabel woningen EPA-W (BRL9500)

Het aanbieden van een energielabel is verplicht bij nieuwbouw, verkoop of verhuur van uw woning of gebouw. Het energielabel en EPA zijn officiële rapportages en mogen alleen door gecertificeerde inspecteurs worden opgesteld en afgemeld bij het RVO.

De inspecteurs van Kai onderhoud verzorgen dit voor alle soorten woningen en bedrijven. Uiteraard vindt dit geheel plaats volgens de richtlijnen NEN 2580 en BRL9500. Dit biedt een waarborg voor de betrouwbaarheid van het energielabel en EPA.

Hoe werkt het?

Bij het opstellen van een energielabel en EPA komt de inspecteur eerst bij u langs, waarbij deze enkele noodzakelijke metingen aan ruimtes en installaties verricht. Na het bezoek worden de metingen geanalyseerd, door het object in een rekenprogramma te verwerken. Hiermee kan de inspecteur alle waarden nauwkeurig berekenen. Het resultaat is een energielabel dat de huidige energieprestaties in een oogopslag weergeeft en het energieprestatie advies (EPA) met bruikbare adviezen voor verdere verduurzaming van uw woning of gebouw. Hierop volgend zijn de vanaf kosten voor het bepalen van een energielabel weergegeven. 

Energielabel Zakelijk Vastgoed (EPA-U)

Bent u eigenaar van zakelijk vastgoed? En wilt u het pand verkopen of verhuren? Dan heeft u een energielabel nodig. Bij de verkoop of verhuur van zakelijk vastgoed is het verplicht om een energielabel te hebben.

Voor het vaststellen van een energielabel voor uw zakelijke vastgoed heeft u een EPA-U adviseur nodig. Deze gecertificeerde adviseur registreert de uitkomst van het energielabel voor uw zakelijke vastgoed bij de officiële instanties. De inspecteurs van Kai Onderhoud zijn allemaal persoonlijk gecertificeerd om het energielabel van uw pand vast te stellen. Ook hebben ze jarenlange ervaring met het dagelijks inspecteren van zakelijk vastgoed. Naast een energielabel krijgt u overigens ook nog een rapportage met energieadvies. Vol met optionele maatregelen voor een beter energielabel en minder energieverbruik.

Wat kunt u nog meer met het energielabel zakelijk vastgoed? Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energieadvies, wat zich specifiek richt op zakelijke objecten, voorzien onze specialisten u snel en doordacht van een zeer renderend energiebesparingplan. Volgens onderzoek van RVO liggen de besparingsmogelijkheden bij het uitvoeren van een EPA-U maatwerkadvies in de orde van grootte van circa € 2,- tot € 3,- per m2 netto per jaar. Hiermee worden de advieskosten snel terugverdiend.

BENG methode nieuwbouw

Vanaf 1 januari gaat de nieuwe BENG methode in. Dit is een nieuwe meetmethode om een energielabel te berekenen bij de ontwikkeling van een (nieuwbouw-) woning of gebouw. BENG staat voor: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag wordt de energiezuinigheid bepaald. Bij de oplevering van het gebouw zal een geldig energielabel overhandigd worden aan de koper of huurder.

 

Uitleg BENG in 3 stappen

 

  • BENG 1: Buitenschil van de woning

Hoe goed is jouw nieuwbouwhuis geïsoleerd, hoe kierdicht is de woning en hoeveel buitenoppervlak heeft de woning. Hierbij draait het om het gegeven hoeveel energie er verloren gaat. “De schil bepaalt wat de warmtebehoefte is. Dit noemen we BENG 1.”

 

  • BENG 2: Hoeveel energie er nodig is voor de woning

Voor verwarming of koeling, voor ventilatie, voor de installaties en voor warm tapwater. Daarbij wordt uitgegaan van het primaire energiegebruik: de energie die het kost om deze elektriciteit in de elektriciteitscentrale te maken. Het gaat dan met name om elektriciteit en om warmte van bijvoorbeeld stadsverwarming. Aardgas is bij de bouwaanvraag van nieuwbouwhuizen niet meer aan de orde. Sinds 1 juli 2018 worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor nieuwbouw met een aardgasaansluiting.

 

  • BENG 3: Hoeveel energie van de woning is hernieuwbare energie
Onder hernieuwbare energie vallen wind- en zonne-energie maar ook warmte uit de bodem (voor de warmtepomp) of uit de lucht. Alle drie de eisen moeten gehaald worden voordat een woning voldoet aan de wettelijke eisen.
 
Wil je meer weten? mail dan naar info@kaionderhoud.nl of bel naar 085-1304188