Privacyverklaring

Schroom niet, neem vandaag nog contact met ons op.

Managementverklaring

Wij, als KAI Onderhoud  B.V., verzamelen en slaan alleen informatie op die door u is doorgegeven. We hebben in het kader van de nieuwe wetgeving omtrent databescherming van personen (AVG) onderstaande Privacyverklaring opgesteld om u uit te leggen hoe wij omgaan met uw data en persoonlijke informatie.

Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die wij van u verzamelen of die u ons heeft verstrekt toen u de kai website heeft bezocht of gebruik gemaakt heeft van onze diensten.

U beheert uw eigen data. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens!

Namens de Directie van KAI Onderhoud B.V.

W. Kuiper

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KAI Onderhoud B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kaionderhoud.nl , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

KAI Onderhoud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Op uw verzoek leggen van telefonisch contact
 • behandelen van een aanvraag voor het uitvoeren van diensten c.q. leveren van goederen
 • opstellen van een overeenkomst betreffende het uitvoeren van diensten c.q. leveren van goederen
 • leveren van goederen en diensten
 • opstellen van een factuur
 • incasseren en administratief afhandelen van uw betaling ter uitvoering van wettelijke verplichtingen;

KAI Onderhoud B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie of belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een (1) jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Financiële gegevens worden niet langer dan de wettelijke termijnen bewaard.

Delen met anderen

KAI Onderhoud B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met derden die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken gebruikt geen cookies voor in kaart brengen van uw bezoek aan onze website. Mocht dit in de toekomst veranderen dan wordt om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaiondehoud.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

KAI Onderhoud B.V. zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

KAI Onderhoud B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaionderhoud.nl

Klacht toezichthouder

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de daartoe bevoegde toezichthouder over het gebruik van uw persoonlijke data.

Aanpassingen Privacyverklaring

KAI Schadeherstel B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring nader aan te vullen of om hierin wijzigingen aan te brengen.

Toepassing

Door het aangaan van een overeenkomst met KAI Schadeherstel B.V. voor het uitvoeren van een dienst en/of het leveren van goederen op of na 25 mei 2018 wordt deze Privacyverklaring automatisch van toepassing>

U kunt ons ook bereiken via ons postadres:

KAI Onderhoud B.V.
Julianalaan 36
2661EL Bergschenhoek

www.kaionderhoud.nl
KvK nummer: 70103860

Sta niet voor verrassingen

Wees vervelende situaties de baas met Kai