Conditiemeting (NEN 2767)

Binnen het beheer en onderhoud van Nederland is conditiemeting methodiek de standaard om de kwaliteit van een vastgoedobject in beeld te brengen. Deze genormeerde methode (NEN 2767) is objectief en wordt succesvol ingezet als instrument voor het opstellen van een MJOP. De NEN 2767 conditiemeting methodiek is gebaseerd op het identificeren van gebreken. Dus de kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin gebreken waarneembaar zijn. De conditiemethode beoordeelt gebouwelementen (zoals bijvoorbeeld de dakbedekking) op drie afzonderlijke aspecten (Omvang, Intensiteit en Ernst)

Omvang is de mate waarin het desbetreffende gebrek zich voordoet ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het bouw- of installatiedeel. De intensiteit geeft aan in welk stadium (begin, gevorderd, eindstadium) het gebrek zich bevindt. Tot slot is de ‘ernst’ de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel (Gering, serieus, ernstig).

EindscoreDe combinatie van bovengenoemde parameters leidt tot een uiteindelijke conditiescore te weten:

  1. Uitstekende conditie. Incidenteel geringe gebreken.
  2. Goede conditie. Incidenteel beginnende veroudering.
  3. Redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering; Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
  4. Matige conditie. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel
    in gevaar.
  5. Slechte conditie. De veroudering is onomkeerbaar.
  6. Zeer slechte conditie. Niet meer te classificeren onder conditie 5.

Met behulp van deze meting wordt een geüniformeerde kwaliteit vastgesteld dieeenvoudig kan worden gemonitord. Kai Onderhoud werkt met de O-prognose software en met geactualiseerde kostendatabasebestanden.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Appartementencomplexen, woonpanden, bedrijfspanden en andere gebouwen hebben regelmatig onderhoud nodig. Om dit werk en de verwachte kosten helder in kaart te brengen, stelt Kai Onderhoud graag een MJOP voor u op, Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden op basis van conditiemeting (NEN2767). Zo stellen wij vast welke elementen met welke frequentie op welke wijze onderhoud behoeven. Vervolgens worden hier ook richtprijzen aan gekoppeld.

Ook voor een update van uw MJOP is Kai Onderhoud u graag van dienst. Het advies van Kai Onderhoud is om deze update sowieso om de 3 jaar uit te voeren zodat u altijd een actueel beeld heeft van de onderhoudsstaat.

Bouwkundige Keuring

Een bouwkundige keuring is noodzakelijk bij het aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, geeft een compleet beeld van de onderhoudsstaat van de woning. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwkundige rapporten van Kai Onderhoud worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. De standaard rapportage is voorzien van inspectieresultaten, foto’s, en een begroting van de onderhoudswerkzaamheden die p de korte en middellange termijn uitgevoerd dienen te worden. Het bouwkundig onderzoek wordt digitaal en eventueel op verzoek per post naar u verzonden.

Het bouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren inspecteur met bouwkundige achtergrond. Hierdoor is de bouwkundige keuring van Kai onderhoud van hoge kwaliteit en probeert altijd aan te sluiten op uw verwachting. 

“Tot nu toe goede ervaring gehad. Vriendelijk werknemers, die snel werken en écht hun best doen om mij te ontzorgen.”

Meneer Joosten

“Fijn en snel geholpen!”

Mevrouw Jansen